OpenCorporates nabízí přes 120 milionů záznamů o firmách. Zdarma

Podniky, firmy a osoby s nimi spojené jsou důležité entity v našich profesních životech. Ať už jako podnikatelé, či vlastníci firem vytváříme obchodní vazby, nebo jako zaměstnanci vstupujeme do pracovněprávních vztahů, či v neposlední řadě provádíme analýzu v rámci konkurenčního prostředí, vždy chceme vědět, s kým máme, co do činění. Pro tyto účely nám pomáhají databázové systémy obchodních informací.

Details

Vytváří se velká digitální knihovna historických map

Spolupráce americké firmy HistoryIT a Osher Map Library přinesla vznik nové databáze historických kartografických dokumentů nyní dostupné skrze web zmíněné knihovny. V současné době je zpřístupněno přes 30 tisíc záznamů, přičemž třetina z nich je již s digitalizovanou verzí. Je to jen začátek. Postupnou digitalizací v průběhu let by mělo být v systému přístupných přes…

Details

Takový nástroj tu nebyl. Slovník amerického znakového jazyka s vizualizací

ASL-LEX je databází lexikálních a fonologických vlastností skoro 1000 výrazů amerického znakového jazyka s možností vizualizace vazeb mezi jednotlivými lemmy (jednotkami ve slovníku). Na projektu pracují San Diego State University (Laboratoř jazyka a kognitivní neurovědy), Tufts University (Laboratoř lingvistiky a psycholingvistiky) a Boston University (Deaf Studies).

Details

Vznikla největší databáze druhů stromů na světě. Je jich přes 60 tisíc

Ještě před pár dny neexistoval na světě jediný zdroj, který by mapoval všechny druhy stromů na světě. Situace se změnila díky mezinárodní organizaci BGCI (Botanic Gardens Conservation International), která sdružuje botanické zahrady. Ta spustila unikátní databázi GlobalTreeSearch s více než 60 tisíci druhy, a to včetně jejich geografického začlenění.

Details

Vzácná Pražská Hagada je nyní přístupná on-line

Jedna z nejvzácnějších Hagad, Pražská Hagada, prošla minulý týden digitalizací a nyní je zpřístupněna přes rozhraní Národní knihovny Izraele. Tato Hagada je součástí Valdamonské sbírky judaik, přičemž její vznik se datuje k roku 1556. Z hlediska vyjádření knihovny se jedná o unikátní dílo nejen díky stáří a významnosti, ale rovněž díky ilustracím dřevoryty. Na světě existují…

Details

Zajímavé projekty využívající data z Twitteru. Kde se přálo Lady Gaga?

Mikroblogovací platforma Twitter patří mezi nejrychlejší šiřitele informací na světě. Odhaduje se, že od začátku roku 2017 do dnešního dne (28.3. 2017) proletělo světem cca 57 miliard tweetů (InternetLiveStats.com 2017).   Takové množství generovaného obsahu lze využít pro mnoho zajímavých projektů. Podívejme se na některé z nich, které využívají Twitter data a zkusme se dnes podívat, kde…

Details

Tezaurus: silný nástroj pro tvorbu dotazu

Pokud zahajujete přípravu na rešerši v konkrétní oblasti, je vhodné se poohlédnout, zda není možné čerpat klíčová slova také z nějakého oborového (tematického) řízeného slovníku, který mapuje danou specifickou oblast. Tezaurus vám rozhodně proces získávání dokumentů zkvalitní. A jak nám pomůže, když analyzujeme oblast bezpečnostních pásů třeba ve vozidlech?

Details