Google #Searching (2): Zkoumáme titulky a obsah na doménách

V minulém článku věnující se úvodu do vyhledávání na Google jsme se seznámili s „frází“ jako výborným nástrojem pro zpřesňování výsledné množiny dokumentů. V tomto článku budeme pokračovat dále a naučíme se využívat další pokročilé operátory tohoto vyhledávače. Tentokrát se zaměříme na vyhledávání v titulcích webových dokumentů, v obsahu dokumentu a na specifických doménách. Pokud bychom si měli určit, které…

Details

Proč čtou studenti méně e-knihy?

Poměrně zajímavý článek týkající se nižší obliby elektronických knih u studentů přináší časopis Insights: the UKSG journal od autorky Caroline Myrberg. Ta se snažila syntézou informací z dostupných studií zjistit příčiny tohoto jevu, které lze určit. Shrnula je do těchto bodů. E-knihy: způsobují oční napětí. rozptylují pozornost a studenti nemají přehled o právě čteném obsahu. mají nevhodné…

Details

Google #Searching (1): První trik pro lepší vyhledávání

Tímto článkem začínáme seriál o lepším, přesnějším a mnohem účinnějším vyhledávání na předním světovém vyhledávači Google, ale nejen na něm. Metody, které si nyní budeme představovat, patří k těm pokročilým. A jelikož se naše informační gramotnost musí zlepšovat každý den, není nic lepšího než si nyní vyzkoušet dobré vyhledávací praktiky na tom nejdostupnějším nástroji.

Details

Vyhledávání informací: věda i umění

Informační potřeby se řeší nalezením správných (relevantních) informací, ale abychom mohli informace nalézat, je nejprve třeba znát principy jejich vyhledávání. To lze také označit jako jednu z fází rešeršní strategie, tedy komplexu postupů vedoucí k vyřešení informačních potřeb. Rešeršní strategie je úzce spojena s knihovnictvím a dnes informačními službami, přičemž celý rámec lze označit jako proces týkající se…

Details

Jak hledat všechny detektivky vydané v Česku v roce 2016

Tento informační úkol se váže ke článku Vyhledávání informaci: věda i umění. V základu se jeví jako takový, který by se mohl spíše řešit primární informačním průzkumem. Nemusí to být nutně jediný způsob. Pokusme se tedy nastínit, jak bychom mohli tuto úlohu řešit. Nejdříve si připomeňme její zadání: Máme zjistit všechny detektivky (české, zahraniční) vydané v Česku…

Details

Informační systém a jeho vztah k našemu světu

Pokud si již dokážeme představit účel a funkci dat, informací a znalostí ve společnosti, je na čase pochopit podstatu informačního systému. V minulých příspěvcích jsme se již setkali s konkrétními příklady informačních systémů, např. on-line katalogem firem, nebo knihovním katalogem a nyní si rozebereme základní strukturu a funkci takového systému s příklady.

Details

Data, informace a cesta ke znalostem

Než vplujeme do vod různých informačních systémů, databází a nástrojů, které nám umožní konat informačně zajímavé věci, podívejme se na rozdíly následujících entit: dat, informací a znalostí. Určitě se s nimi každý den setkáváte v různých formách, nicméně je třeba je odlišit, abychom náš rámec informační gramotnosti pěkně a dále rozvíjeli.

Details