Tři druhy webu: povrchový, hluboký a temný

Když se koncem 80. let minulého století v CERNu odehrával vývoj hypertextového značkovacího jazyka HTML (o něm někdy později) v podání Tima Bernerse Leeho, nikdo netušil o jaký pokrok se jedná. První webová stránka, která poté vznikla na začátku 90. let, odstartovala masivní informatizaci světa. Co je to vlastně webová stránka? A proč jsou některé dohledatelné a…

Co je vlastně informační gramotnost aneb jak se stát včelařem

Tento článek považujte za úvodní seznámení s pojmem informační gramotnost. Jeho vícerozměrnost bude určitě reflektována v dalších článcích, metodách, studiích. Nicméně pro začátek je nutné určit základní rámec. Americká knihovnická asociace (ALA) ve svém konceptu IG zdůrazňuje zejména faktor schopnosti pojmenovat své informační potřeby a následně určit informační zdroj včetně způsobu vyhledání a nalezení odpovídajících relevantních informací,…

Intellectual Property Audit: základní právní rámec (část druhá)

Typologie patentových dokumentů Z pohledu průmyslové práva je nutné rozlišovat následující patentové dokumenty: Patent Samotná listina, kterou vydává patentový úřad s obvyklou platností 20 let při pravidelné úhradě udržovacích poplatků. Po této době se stává patent součástí společnosti, která jej může využívat. Vnímání patentu jako smluvní vztah mezi vládou dané země a vynálezcem je na místě. Dostane…

Intellectual Property Audit: základní právní rámec (část první)

Informace o duševním vlastnictví se v rámci podnikových informačních potřeb řadí mezi nejdůležitější faktory úspěchu v rámci komercionalizace výzkumu a vývoje. Hlavní roli v ochraně technologických řešení hrají patenty, které pro firmy představují silný nástroj ochrany jejich vynálezů a inovací, ale na druhé straně rovněž unikátní zdroj informací o technologickém vývoji a činnosti konkurence [1], [2]. Charakteristiku patentových…