null

Základní struktura programu Competitive Technical Intelligence

Inovační procesy a informační bariéry
Proces Competitive Technical Intelligence jako podpora inovační činnosti
Typologie informačních zdrojů
Včasná varování (Early Warnings)
Rešeršní metody pro vědu a výzkum
Intellectual Property Information Management

Competitive Technical Intelligence (CTI) můžeme definovat jako komplex informačních služeb zahrnující analýzu podnikových informačních potřeb pro výzkumné a technologické aktivity, určení a využití konkrétních informačních zdrojů a rozpoznání relevantních technologických informačních signálů, přičemž jejich následnou analýzou je management R&D schopný učinit optimální strategické kroky v kontextu rizik a příležitostí na trhu. Může se jednat například o odvrácení hrozby patentových sporů, informační podporu řízení R&D investic, či odhalení klíčových osob spojený s vývojem určité služby, či produktu. V neposlední řadě CTI podporuje optimalizace portfolia duševního vlastnictví (Intellectual Property Audit).

Early Technical Warnings

Včasná identifikace nových technologií ve společnosti

Informační signály ze spektra technologických odvětví se pohybují na všech úrovních soudobého on-line prostředí. Systém včasných varování pomáhá organizacím a podnikům připravit se na překvapivé scénáře z trhu.

Klíčoví hráči

Analýza subjektů a jejich činností na trhu

Vytváříme nové pojetí práce s daty a informacemi vás, i vašich zaměstnanců na různých technologických pozicích. Jsme si vědomi důležitosti znalostního kapitálu lidí ve vaší společnosti, a i proto je velmi důležité předat jim schopnosti pokročilé práce s širokým spektrem informačních zdrojů.

Zdroje duševního vlastnictví

Patenty, ochranné známky a dalších informační entity

Patentová datové sety jsou velmi strukturně velmi bohaté, přičemž zcela zásadně odhalují souvislosti v rámci globálního, ale i regionálního technologického vývoje. Hledáte-li významné světové vynálezce, osobnosti světa inovací, či progresivní výzkumné podniky, není lepšího zdroje.

Samozřejmě se věnujeme i dalším entitám duševního vlastnictví z pohledu informačního potenciálu (např. ochranným známkám, průmyslovým vzorům,…). Jsme si vědomi faktu, že otázky ochrany duševního vlastnictví jsou v současnosti klíčové. Nelze je v tomto ohledu podceňovat.

Neváhejte nás kontaktovat: +420 773 482 560, nebo if@informationfactor.com