W październiku 2018 r. przeszliśmy szkolenie Competitive Intelligence (CI) prowadzone przez Jana Černégo. Podczas intensywnego i bardzo dobrze przygotowanego dnia poznaliśmy podstawy teoretyczne CI. Następnie na przykładach dostosowanych do potrzeb naszej firmy staraliśmy się znaleźć odpowiednie informacje w otwartych i zamkniętych źródłach. Podczas szkolenia Jan dobrze reagował na pytania i w ciągu kilku tygodni po szkoleniu był gotów pomóc nam zdalnie ustawić automatyczne śledzenie. Z całego szkolenia, jego treści i formy byliśmy zadowoleni i pomogło nam to zdobyć informacje o rynku.