Školení pokročilých vyhledávacích metod a Competitive Technical Intelligence (CTI) od Jana Černého jsme v naší společnosti realizovali dvakrát. Poprvé v užší skupině produktových manažerů, ředitelů, manažerů vývojových skupin a marketingových pracovníků, podruhé v širší skupině s pracovníky vývoje, výzkumu a odborníky strategického nákupu. Už v průběhu prvního běhu se nám vyjasnily dvě věci: První – rešeršní práce a proces Competitive Intelligence jsou velice praktickým způsobem, jak se dostat k naprosto zásadním informacím potřebným pro každodenní práci mnohých z našeho týmu, i k podkladům pro strategickou práci vedení; Druhá – zapálenější odborník a lektor pro oblast CTI v České republice není. Praktický význam školení pak začal již třeba pokročilým vyhledáváním na Googlu, s jehož pomocí jsme se začali dostávat až k magicky přesným
a užitečným výsledkům. Největšími přínosy pak pro nás bylo samotné seznámení se s obrovským informačním mořem, ve kterém je možné lovit (a jak), dále rozvinutí naší schopnosti klást správné otázky, a v neposlední řadě zkušeným provedením kolaborativního módu vyhledávací práce. Za toto kolegové i já – děkujeme.