Náš specializovaný kurz vás naučí obratně se pohybovat ve všech úrovních webu, využívat unikátní triky a postupy při dobývání dat a informací, získat maximum z informačních zdrojů, a vědět si rady v náročných situacích, které budou vyžadovat získání konkrétních informací. Nejen proto se kurz jmenuje Information Ninja®. Nindžové byli nuceni působit v naprosté anonymitě. I vy se v rámci našeho kurzu naučíte, jak se efektivně skrývat v online prostředí a anonymizovat váš pohyb. Jedná se o klíčovou dovednost, která vám umožní plnit i náročné úlohy spojené se získáváním citlivých dat a informací.

Jak bude probíhat váš výcvik? V prvním části dne si ukážeme, proč jsou některé informace na webu neviditelné, a jak je efektivně získat. Vedle schopnosti ukrývat se on-line se v další části se seznámíte s možnostmi nekonečného hlubokém webu (deep webu). Nahlédnete do nepřeberného množství zdrojů a systémů, o kterých většina veřejnosti nemá ponětí a naučíte se je využívat. V poslední části budete řešit úlohy, které prověří nově nabyté schopnosti a dovednosti.

V našem kurzu se naučíte specializovaným metodám, které využívá jen velmi malé procento uživatelů internetu. Vaše nové znalosti vám značně zjednoduší vaše profesní činnosti, při práci s informacemi budete rychlejší a získáte více času. Náš kurz využili vědci, úředníci, učitelé, manažeři firem a dalších mnoho profesí. Každý dnes potřebuje informace. Jděte jim naproti.

 

KLÍČOVÉ BODY KURZU

 

Surface web, deep web a dark web – co v nich je?

Získáte přehled, jak funguje webové prostředí, jak v něm vznikají informace. Zjistíte, co je za branami klasických vyhledávačů, které využívá většina digitálního lidstva. Pochopíte podstatu komunikace dat a informací a jejich vznik v on-line prostředí.

 

Indexace informací

Proč jsou některé informace snadno dohledatelné a jiné naopak s velkými obtížemi. Jak se dostávají informace do vyhledávačů a jiných informačních zdrojů, a proč dostáváme na základě našich dotazů výsledky různé kvality. To vše se týká celé problematiky popisu informací, jejich uložení v databázích a následného zpřístupňování.

 

Lovíme data a informace pod povrchem webu

Představíme vám místa na webu, která ukrývají významné informační zdroje, jejichž obsah vám žádný tradiční vyhledávač neposkytne. Objevíte nové druhy informačních zdrojů a webových aplikací, s nimiž běžní uživatelé nikdy nepřijdou do styku, přičemž poskytují zcela ojedinělé informace. Dotkneme se oblasti obchodních, technologických a statistických informačních zdrojů. Dostaneme se však také do sféry polopublikovaných šedých informací a dalších zajímavých systémů.

 

Staňte se Information Ninja®!

Správné logické postupy při vyhledávání vás dovednou k odpovídajícím výsledkům. Mimoto se ale neobejdete bez specializovaných metod pro jejich získávání. S těmi se seznámíte v tomto tematickém celku. V databázových systémech a rešeršních zdrojích se naučíte vytvářet pokročilé dotazy, pracovat s analytickými nástroji, klasifikačními schématy, tezaury a využít výsledky pro další průzkum. Základní výbavou informačních nindžů jsou však také nezbytné pomůcky a aplikace, které zásadně mění způsoby práce s informacemi.

 

Trénink

Bez řady zkušebních úloh a testování to nepůjde. Ačkoli se v průběhu dne seznámíte s teoretickými nutnostmi, zaměřujeme se hlavně na praxi. Jsme přesvědčeni, že praktická činnost vás dovede k pochopení a vašem počátku mistrovství práce s informacemi.

 

PRAKTICKÉ INFORMACE

CENA

3 990 Kč / osoba (cena je konečná, nejsme plátci DPH)

 

POŽADAVKY

BYOD
Uživatelská znalost internetu

 

MÍSTO KONÁNÍ

ImpactHub (Praha, Ostrava)
V případě nemožnosti uskutečnění workshopu ve vnitřních prostorách z důvodu vládních opatření v souvislostech onemocnění COVID-19 bude workshop realizován on-line.

 

SPECIFIKACE

Délka: 1 den (9-16 hod. s přestávkami)

 

LEKTOŘI

Jan Černý (LinkedIn), případně profil zde | Matyáš Urbánek (LinkedIn)