Od roku 207 se pohybuje se oblasti grafického průmyslu, médií a informační vědy. Během své praxe prošel akademickou sférou, kde působil jako lektor podnikových informačních systémů, přes práci v novinách až po pozice projektových a výrobních manažerů. S projektovým řízením získal rozsáhlé zkušenosti během svého působení v RWE Transgas.

Aktuálně pracuje jako analytik a projektový manažer pro oblast webových technologií a podnikových informačních systémů. Vystudoval Univerzitu Karlovu, konkrétně obor Informační studia a knihovnictví v rámci Filosofické fakulty.