Absolvoval doktorský studijní program Aplikovaná informatika na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE), kde se i dále zabývá metodami Competitive Technical Intelligence. Jeho pozornost se také upírá na možnosti a metody získávání dat, informací a znalostí pro účely výzkumu, vývoje a inovační činnosti podniků. Mimo VŠE přednáší problematiku Competitive Intelligence také na Českém vysokém učení technickém (ČVUT).

Vystudoval také magisterský obor Informační studia a knihovnictví v rámci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, přičemž se zaměřil na dva směry – trendy skandinávské znalostní sítě knihoven a využití informačních zdrojů pro řešení podnikových informačních potřeb.

Od roku 2010 aktivně lektoruje a konzultuje pro oblast Competitive Intelligence se zaměřením na vytěžování sekundárních informačních systémů v prostředí povrchového i hlubokého webu s cílem odhalit rizika a příležitosti na trhu. Soustřeďuje se především na technologické, výzkumné a inovativní podniky. Klíčové body v kontextu spolupráce s těmito subjekty jsou:

1) koncepční a detailní spolupráce s výzkumnými pracovníky a stanovení inovačního potenciálu pomocí získávání
2) demonstrace metod pro získávání a analýzu dat, informací a znalostí pro vědu, výzkum a technologie.
3) stanovení informačního managamentu pro oblast R & D
4) využití zpravodajských metod pro oblast vědy, technologií a inovací (Competitive Technical Intelligence)

Mimo oblasti vědy a výzkumu se rovněž soustředí na Open Source Intelligence v kontextu práce s otevřený daty a otevřenými informačními zdroje.

Společnost Information Factor s.r.o., kterou v roce 2019 je logickým vyústěním jeho aktivit spolu s vytvořením efektivního týmu špičkových odborníků v oblasti aplikované informatiky v kontextu Competitive Intelligence a souvisejících služeb.

Publikační činnost

ČERNÝ, Jan, POTANČOK, Martin, MOLNÁR, Zdeněk. Open Human Medicine Data in Competitive Intelligence. In: Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional Expansion to Global Growth [online]. Seville, 15.11.2018 – 16.11.2018. Seville : IBIMA, 2018, s. 1963–1974. ISBN 978-0-9998551-1-9.

ČERNÝ, Jan, MOLNÁR, Zdeněk, POTANČOK, Martin. Open Human Medicine Data in European Union. In: IDIMT-2018 Strategic Modeling in Management, Economy and Society [online]. Kutná Hora, 05.09.2018 – 07.09.2018. Linz : Trauner Verlag Universität, 2018, s. 267–276. ISBN 978-3-99062-339-8. Dostupné z: https://idimt.org/wp-content/uploads/proceedings/IDIMT_proceedings_2018.pdf.

ČERNÝ, Jan. Information Needs in Competitive Technical Intelligence. Journal of Systems Integration [online]. 2016, roč. 7, č. 1, s. 3–12. ISSN 1804-2724. DOI: 10.20470/jsi.v7i1.250. Dostupné také z: http://www.si-journal.org/index.php/JSI/article/viewFile/250/217.

ČERNÝ, Jan. Open Access Intellectual Property Systems: A Comparison to Commercial Solutions in Competitive Intelligence. Journal of Systems Integration [online]. 2016, roč. 7, č. 1, s. 16–33. ISSN 1804-2724. DOI: 10.20470/jsi.v7i3.262. Dostupné také z: http://www.si-journal.org/index.php/JSI/article/viewFile/262/259.

MOLNÁR, Zdeněk, ČERNÝ, Jan. Using Competitive Technical Intelligence Patent Search Methods to Uncover Automotive Industry Trends. In: Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2017) [online]. Praha, 25.05.2017 – 26.05.2017. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2017, s. 618–628. ISBN 978-80-245-2216-6. DOI: 10.18267/pr.2017.svo.2216.6. Dostupné také z: http://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Conference_Proceedings_IMES_2017.pdf.

MOLNÁR, Zdeněk, ČERNÝ, Jan. Intellectual Property Audit: základní rámec pro provádění auditu duševního vlastnictví. Systémová integrace [online]. 2016, roč. 23, č. 2, s. 3–24. ISSN 1804-2716. Dostupné z: http://www.cssi.cz/cssi/intellectual-property-audit-zakladni-ramec-pro-provadeni-auditu-dusevniho-vlastnictvi.

ČERNÝ, Jan. Competitive Intelligence jako podpůrný nástroj pro vědu a výzkum v EU. In: Konkurenceschopnost regionů a firem ve sjednocující se Evropě. České Budějovice, 26.03.2015. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015, s. 71–81. ISBN 978-80-87472-84-2.

ČERNÝ, Jan, MOLNÁR, Zdeněk, HAWLOVÁ, Kateřina. Průzkum využívání informačních zdrojů pro Competitive Intelligence v českých firmách. Systémová integrace [online]. 2015, roč. 22, č. 3, s. 81–92. ISSN 1804-2716. Dostupné z: http://www.cssi.cz/cssi/pruzkum-vyuzivani-informacnich-zdroju-pro-competitive-intelligence-ceskych-firmach.