V kontextu současné nadprodukce dat a informací získávají na ohromném významu otevřené zdroje a to v souvislosti s metodami Open Source Intelligence (OSINT). Využívají je především bezpečnostní složky, zpravodajské služby, armáda, soukromí detektivové, ale také například firmy s cílem najít konkrétní otevřené informace a propojit je s již existujícími znalostmi, či okolnostmi, které následně vedou k vyřešení určitého problému.

OSINT se řadí do široké rodiny zpravodajských metod, přičemž v současnosti patří k nejvýznamněji aplikovaným.

Další příbuzné činnosti lze identifikovat následovně:

 • HUMINT Vytěžování informací z lidských zdrojů. Lze si představit např. vojáky, které operují na určitém území a využívají obyvatelstvo pro získávání konkrétních informací (osoby, rizika, místa,…)
 • SOCMINT Sociální média se stala důležitým zdrojem pro široké spektrum institucí včetně soukromé sféry. Zjišťují se skrz ně například vyjádření osob, odkazování na další zdroje, odhalení možných vazeb
 • TECHINT Technologické informace jsou předmětem zkoumání určité aktivity subjektu resp. k určení možného jeho možného vývoje. Zkoumá se především také účast fyzických osob na konkrétním výzkumu, či vývoji.
 • SIGINT Zahrnuje v sobě přenos informací a dat získaných ze satelitů, letadel, lodí a dalších prostředků, včetně odposlouchávání. Je využíváno zpravodajskými službami.
 • IMINT Využívání leteckých a satelitních snímků.

Naše společnost poskytuje odborné vzdělávání v oblasti OSINT s důrazem na pochopení problematiky v souvislostech webového prostředí (povrchový a hluboký web). Hlavní body odborných školení a konzultační činnost jsou následující:

 • Podstata indexace informací
 • Pokročilé metody získávání dat a informací v povrchovém webu
 • Pokročilé metody získávání dat a informací v hlubokém webu (databáze, databázová centra, šedá literatura)
 • Zdroje, nástroje a aplikace pro provádění OSINT

Odborné školení je přitom zaměřeno na následují cílové skupiny:

 • Bezpečnostní analytici
 • Členové krizového týmu společností a organizací
 • Risk management
 • Detektivové
 • Státní správa