information_ninja_osint

Open-source Intelligence (OSINT) patří k zásadním oblastem práce s veřejně dostupnými datovými a informačními zdroji. Skrývá se v nich řada typů informací, které úřady potřebují pro svou denní práci (reporty, kontakty, články, studie, příspěvky na sociálních médiích, analytické a podkladové materiály a mnohé další). Zároveň však OSINT rozvíjí schopnost pracovat s informačními přehlcením, nacházet relevantní a podnětné informace rychle a efektivně. Vzdělávání úřadů tak čelí další z významných výzev.

Snažili jsme se také dvoudenní program připravit tak, aby korespondoval se současnými potřebami a nároky na práci s daty a informacemiv kontextu OSINT a veřejných institucí. Chceme nabídnout zaměstnancům samospráv možnosti odpovědí na otázky:

  • Jak lze využít OSINT pro podporu krizového řízení a obrany státu?
  • Co o vás vlastně ví Google? Jak dosáhnout neviditelného obsahu na webu?
  • Co je deep web, a proč je pro nás z hlediska informací zajímavý?  
  • Co jsou otevřená data a jaké analýzy lze s nimi provádět?
  • Jaké jsou vaše digitální stopy?

Sepsáno je také 6 důvodů, proč je OSINT kriticky důležitý pro české úřady, a to v následujícím článku:

A posléze, chceme, aby absolventi našeho wokshopu byli zkušení ve vyhledávání informací a v jejich následné komunikaci – program zaměřujeme na všechny skupiny úředníků. Jsme si vědomi důležitosti schopnosti pracovat s daty a informacemi.

Jsou tato témata pro Vás relevantní v kontextu rozvoje zaměstnanců?

Lektoři, kteří spolupracují na pojetí programu:

  • PhDr. Jan Černý, Ph. D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • Ing. Bc. Luděk Michálek, Ph. D. (Policejní akademie ČR)
  • Mgr. Ondřej Šlechta (TOP Security)
  • Mgr. Matyáš Urbánek, DiS. (Nubeo Technologies)

Aktuální termíny školení včetně podmínek naleznete v tomto formuláři, který můžete využít i pro registraci.