Intellectual Property Audit – základní právní rámec (část třetí)

Tento článek je pokračování v definování rámce využitelnosti patentových informací – Intellectual Property Audit – základní právní rámec (část I.) a Intellectual Property Audit – základní právní rámec (část II.). V rámci patentové ochrany jsou uplatňovány dva základní principy pro patentování určitého vynálezu (Přádná a Hošková 2008): First-to-invent Tento způsob je známý především v americkém patentovém…

Otevřená data jsou mnohdy unikátní. Využijte je pro své projekty

Žijeme v době, kterou reprezentuje kontinuální proces vytváření dat. Existuje přitom specifický typ dat, kterým se říká otevřená data, tedy taková, která jsou zpřístupněna všem s možností jejich využití pro vlastní účely (i komerční). Otevřená data tak můžete bez omezení sdílet, šířit, stavět na nich své projekty a poskytovat různé služby.

Co odhalí trendy ve vyhledávání? Třeba, že Lidl se stal lídrem

Na českém trhu lze každý den pozorovat urputný boj mezi maloobchodními řetězci. Marketingové kampaně, slevy, charitativní činnost a mnoho dalších aktivit jsou součástí ostré konkurenční bitvy. Je posléze poměrně zajímavé sledovat zájem o vyhledávání dle jména společnosti. I takto lze totiž analyzovat výchozí konkurenční prostředí z dat, která jsou zdarma přístupná. Podíváme se tak na základní…

Tezaurus: silný nástroj pro tvorbu dotazu

Pokud zahajujete přípravu na rešerši v konkrétní oblasti, je vhodné se poohlédnout, zda není možné čerpat klíčová slova také z nějakého oborového (tematického) řízeného slovníku, který mapuje danou specifickou oblast. Tezaurus vám rozhodně proces získávání dokumentů zkvalitní. A jak nám pomůže, když analyzujeme oblast bezpečnostních pásů třeba ve vozidlech?

Právní profese a informace: Pozor na čmuchání kolem on-line dotazů

Právní informace tvoří významnou část hlubokého webu. Zároveň však experti v oblasti advokacie a práva hledají důležité souvislosti i v rámci povrchu webového prostředí, tedy mezi informacemi indexovanými a zpřístupněnými v mnoha vyhledávačích.  Jaké jsou konkrétně časté informační potřeby v právní profesi? A jaké mají návyky v procesu vyhledávání právní experti? Mimo hledání odpovědí na dané otázky článek dále diskutuje možné…

Vyhledávání informací: věda i umění

Informační potřeby se řeší nalezením správných (relevantních) informací, ale abychom mohli informace nalézat, je nejprve třeba znát principy jejich vyhledávání. To lze také označit jako jednu z fází rešeršní strategie, tedy komplexu postupů vedoucí k vyřešení informačních potřeb. Rešeršní strategie je úzce spojena s knihovnictvím a dnes informačními službami, přičemž celý rámec lze označit jako proces týkající se…

Informační systém a jeho vztah k našemu světu

Pokud si již dokážeme představit účel a funkci dat, informací a znalostí ve společnosti, je na čase pochopit podstatu informačního systému. V minulých příspěvcích jsme se již setkali s konkrétními příklady informačních systémů, např. on-line katalogem firem, nebo knihovním katalogem a nyní si rozebereme základní strukturu a funkci takového systému s příklady.

Data, informace a cesta ke znalostem

Než vplujeme do vod různých informačních systémů, databází a nástrojů, které nám umožní konat informačně zajímavé věci, podívejme se na rozdíly následujících entit: dat, informací a znalostí. Určitě se s nimi každý den setkáváte v různých formách, nicméně je třeba je odlišit, abychom náš rámec informační gramotnosti pěkně a dále rozvíjeli.