Vizuální informace a jejich analýza patřily ke klíčovým nástrojům všech nindžů. Jejich schopnost pozorovat, vidět a vyhodnocovat skryté detaily v různých situacích a při různých událostech jim přinášela výhodu pro vykonání extrémních úkolů. Zúčastněte se našeho kurzu a poznejte sílu vizualizace informací. Vedle klíčových principů datové analýzy, pochopíte podstatu a vznik vizuální informace, dokážete pracovat s barevnými kombinacemi grafů a diagramů tak, aby byly pochopitelné, poskytovaly nové informace a souvislosti, přičemž v závěru budete proměňovat data na příběh (data storytelling). V tomto jedinečném kurzu si také osvojíte práci se softwarovými nástroji pro vizualizaci informací, přičemž poté budete schopni odhalovat specifické trendy a jevy, které se dějí kolem nás.

Jak bude probíhat váš výcvik? V úvodu budete porovnávat viditelnost určitých informací v datových setech a následně vizualizovaných formách a pochopíte, že tento druh informace hrál klíčovou roli při mnoha historických událostech. V další části se budete zabývat principy tvorby vizuální informace a eliminovat nevhodné elementy, styly a kombinace barev. Dále dojde na trénink samotného propojování demonstračních datových setů a odhalování souvislostí mezi nimi. V poslední části poté budete připravovat vlastní datový příběh.

Tento kurz je svým pojetí ojedinělý. Podtrhuje schopnost umět informace získávat ve zcela odlišné formě než textové. Po jeho absolvování dokážete analyzovat data, která by vám jinak v jejich surové podobě nic neprozradila.

KLÍČOVÉ BODY KURZU

Vizuální informace a jejich využití nejen pro business

Jak vznikaly první způsoby vykreslování informací je poměrně důležité pro pochopení jejich sdělovací síly. Seznámíte se s formami vizuálních informací včetně posouzení jejich vhodnosti, na základě čehož budete přizpůsobovat jejich využití při vašich budoucích (nejen) pracovních aktivitách.

Vizualizujeme!

Jak správně na základě dat vytvořit vizuální informace tak, aby splnily kritéria týkající se správné barevnosti, hustoty barev, optimálního typu grafu, formy a srozumitelnosti.

Nástroje pro vizualizaci

Získáte přehled o dostupných nástrojích, které vám pomohou vypořádat se s komplexními datovými sety, přičemž se s vybraným budete náležitě prakticky seznamovat a řešit praktické úlohy.

Data storytelling

Hlavním bodem tohoto dne a jeho finále bude patřit data storytellingu, který vás naučí vyprávět skrze vámi stvořené vizualizace příběhy. Neprostupná data se tak stanou nikoli překážkou, ale výzvou pro odhalení prakticky neviditelných jevů.

Trénink

I pro tento kurz platí, že praktický výcvik je to nejdůležitější. Budou vás čekat testovací datové sety, z kterých bude nutné vydolovat maximum. Možnosti vizualizací vás rozhodně ohromí a budete chtít analyzovat i nemožné souvislosti.

PRAKTICKÉ INFORMACE

CENA

3 990 Kč / osoba (cena je konečná, nejsme plátci DPH)

 

POŽADAVKY

BYOD
Uživatelská znalost internetu

 

MÍSTO KONÁNÍ

ImpactHub (Praha, Ostrava)
V případě nemožnosti uskutečnění workshopu ve vnitřních prostorách z důvodu vládních opatření v souvislostech onemocnění COVID-19 bude workshop realizován on-line.

 

SPECIFIKACE

Délka: 1 den (9-16 hod. s přestávkami)

 

LEKTOR

Ing. Martin Potančok, Ph.D., LinkedIn profil zde