NAŠE SLUŽBY

Competitive Intelligence

CI představuje soubor metody, kterými firmy a organizace mohou velmi detailně zkoumat a poznat své okolí. Jedná se zejména o aktivity konkurenčních subjektů, činnost dodavatelů, chování zákazníků, či vstup nových produktů na trh. Není to ale vše. Lze také sledovat aktuální informace z oblasti inovací, výzkumu a technologií. Cílem je vidět a znát klíčové souvislosti na trhu dříve než ostatní.

Expertní školení

Vytváříme a koncipujeme odborná školení pro široké spektrum zaměstnanců. Nečekejte u nás témata školení, kterými je trh doslova přesycen. Naopak, nabízíme jedinečnost. Zaměřujeme se na práci s daty a informacemi tak, aby každý využil potenciál soudobého informačního světa maximálně pro svou profesní činnost.

Open Source Intelligence

Nástroje OSINT jsou enormně důležité v oblasti bezpečnostních politik, a to zejména z důvodu významného potenciálu otevřených zdrojů. Ty na jedné straně představují unikátní možnost v procesu získávání dat a informací, na straně druhé jsou výzvou v ohledu pokročilých rešeršních metod a technik včetně následného vyhodnocování informací.

Informační podpora inovačních podniků a klastrů

Podle posledních výzkumů se třetina českých technologických podniků, které inovují, potýkají se vznikem informačních bariér v rámci své činnosti. Jedná se zejména o nedostatek informací o trzích, kam vstupují, a následně o technologiích. Řešení tohoto jevu lze zahájit ihned, a to například ve formě odborného kurzu týkající se racionalizace práce s daty a informacemi pro výzkumná a vývojová oddělení.

Metody vytěžování deep webu

Hluboký web (deep web) je pestré datové a informační prostředí. Pokud potřebujeme informace pro různé podnikové a institucionální potřeby, deep web patří k nutným prostředím pro vyhledávání. Zaměřujeme se na technologické, věděcké a business informace.

Informační služby pro oblast duševního vlastnictví

Patenty, ochranné známky a další informační entity z oblasti IP (intellectual property) jsou klíčové
nejenom pro technologické společnosti. Jedná se o zásadní informační zdroje pro redukci rizik v kontextu možného zneužití duševního vlastniství a možných právních sporů. Zároveň nicméně poskytují naprosto klíčové možnosti pro získání detailních informací o stavu techniky ve světě a souvisejících vývojových a inovačních aktivit subjektů.

VYBRANÉ REFERENCE

Informační zdroje & nástroje

8 užitečných doplňků pro Chrome nejen pro zpravodajce

Pracujete-li rádi s prohlížečem Chrome od Google, pak vám následující rozšíření pomůhou pracovat s informacemi různého charakteru. Podíváme se na nástroje, které vám pomohou odhalit, kdo nebo co vás při prohlížení stránek sleduje, až po účinné vytěžování e-mailových adres ze stránky, či sběr citací. Ale nejen to. Pojďme na ně podívat.

Čti více