NAŠE SLUŽBY

CI // OSINT

Otevřené zdroje vám dnes poskytnout ohromnou konkurenční výhodu. Budete totiž vědět víc než vaši soupeři na trhu. Je však potřeba je využívat jejich potenciál maximálně a především o nich vědět. Jedná se například o rozsáhlé databáze subjektů, geografické informace, či o informace o patentech, technologiích z nespočetného množství oborů, až po analýzu struktury firem. A tyto zdroje máte možnost je využít ihned. Vše se skrývá pod názvy Competitive Intelligence (CI) a Open Source Intelligence (OSINT). Pojďte se s nimi spolu s námi seznámit a aplikovat je do vaší pracovní, nebo business činnosti.

Expertní školení

Vytváříme a koncipujeme odborná školení pro široké spektrum zaměstnanců. Nečekejte u nás témata školení, kterými je trh doslova přesycen. Naopak, nabízíme jedinečnost. Ukážeme vašim zaměstnancům svět dat a informací, jak ho zatím nepoznali. Pochopí podstatu vzniku informací a seznámí se s řadou unikátních informačních nástrojů a zdrojů. Zaměřujeme se na práci s daty a informacemi tak, aby každý využil potenciál soudobého informačního světa maximálně pro svou profesní činnost. Nabízíme různé formy tohoto školení. Od jednodenních

Informační služby pro oblast duševního vlastnictví

Patenty, ochranné známky a další informační entity z oblasti IP (intellectual property) jsou klíčové
nejenom pro technologické společnosti. Jedná se o zásadní informační zdroje pro redukci rizik v kontextu možného zneužití duševního vlastniství a možných právních sporů. Zároveň nicméně poskytují naprosto klíčové možnosti pro získání detailních informací o stavu techniky ve světě a souvisejících vývojových a inovačních aktivit subjektů.

Metody vytěžování deep webu

Hluboký web (deep web) je pestré datové a informační prostředí. Pokud potřebujeme informace pro různé podnikové a institucionální potřeby, deep web patří k nutným prostředím pro vyhledávání. Zaměřujeme se na technologické, věděcké a business informace.

Informační podpora inovačních podniků a klastrů

Víme, jak těžké pracovat na novém projektu a nemít možnost prověřit, zdali se někdo něco podobného již nevyvinul, nevyrobil, případně si své řešení nenechal chránit (např. patenty, ochrannými známkami apod.). Možná vás také zajímá tržní potenciál. Rádi vám s těmimto informačními výzvami pomůžeme.

Datová analytika

Data jsou základní surovinou pro řadu rozhodovacích procesů. Ať už se jedná o možnost využití dat k odhalení trendů na trhu, či pro zjišťování činnosti vaší konkurence, nebo jako náplň pro vaše aplikace, důležité je vědět, kde taková data a informace získat. Zaměřujeme se na technologické obory.

VYBRANÉ REFERENCE

Uncategorized @cs

Vyhledávání v kupě 650 milionů tweetů

Průměrný počet tweetů, který denně prolétne on-line světem, je cca 650 milionů. Abychom si dokázali reálně představit vznik takového množství informací v rámci platformy Twitter, stačí se podívat na „prozatím“ nekonečný stream tweetů srze server Internet Live Stats. Následuje samozřejmě otázka, jak vyhledávat v takové množině a mít výsledky s určitou mírou relevance? Cesta vede přes pokročilé…

Čti více