Co je Competitive Intelligence?

Firmy využívají Competitive Intelligence (CI) především získání strategické konkurenční výhody. A jak vnímají hlavní přínos?

  • Umějí velmi pečlivě analyzovat své externí prostředí (nejen konkurenci, ale i dodavatele, či zákazníky) a to díky schopnosti dostat data a informace z různých prostředí. Jednoduše chtějí kupříkladu vědět, s kým mají co do činění, pokud se jedná o nového business partnera.
  • Rády zjišťují, co aktuálně světem letí za trendy, chtějí informační podporu jejich predikce a hlavně mají v hledáčku konkrétní nové myšlenky, nápady, které ještě nepodléhají jakékoli průmyslověprávní ochraně.
  • Chtějí mít ze svých klíčových pracovníků zpravodajce, kteří si zjistí a ověří, co se děje na trhu kolem nich a přinesou jim nebývalou konkurenční výhodu, protože mít a znát informace dnes rozhodují.

Trochu teoretického vhledu.  CI je proces, který pracuje ve čtyřech základních plánování fázích: (stanovení podnikových informačních potřeb), sběr (dat a informací ve formě primárního, nebo sekundárního průzkumu), analýza a distribuce (zpravodajství v kontextu). Finále samozřejmě je odpovědné rozhodnutí top managementu, vedoucích pracovníků organizací, majitelů a statutárních zástupců firem. V praxi samozřejmě můžeme koncept vidět na Rodenbergově pyramidě, kterou definoval ve svém díle Competitive Intelligence and Senior Management.