TECHINT 360: Komplexní řešení pro technologické zpravodajství​

Základní informace

Žijeme v době nebývale rychlého technologického pokroku, kdy nové trendy a průlomové inovace neustále mění tvář celých odvětví. V tomto dynamickém prostředí může včasné rozpoznání klíčových technologických příležitostí a hrozeb znamenat rozdíl mezi úspěchem a selháním pro každou organizaci.

Právě zde přichází na řadu Technology Intelligence (TI) – systematický přístup ke sledování, analýze a předvídání technologických trendů relevantních pro váš byznys. TI vám poskytne nástroje pro udržení konkurenceschopnosti, minimalizaci technologických rizik, informované investiční rozhodnutí a inspiraci pro vlastní inovace.

Co se naučíte?

Během několika intenzivních modulů vás provedeme celým procesem
Technology Intelligence – od definice klíčových oblastí zájmu, přes
vyhledávání a analýzu relevantních technologických dat, až po tvorbu
strategických rozhodnutí na základě získaných zpravodajských informací.

Naučíte se efektivně využívat placené databáze patentů, vědeckých
publikací a dalších zdrojů, pracovat s pokročilými analytickými nástroji
protech mining a automatizovaný monitoring. Osvojíte si prediktivní
techniky roadmappingu a scénářové plánování.

Nedílnou součástí kurzu jsou také praktické případové studie,
workshopy a konzultace s předními odborníky na TI z různých
odvětví. Získáte tak nejen teoretické znalosti, ale i zkušenosti s
implementací Technology Intelligence v reálných situacích

 

Pro koho je kurz určen?

Náš kurz je navržen pro širokého spektra účastníků – manažery zabývající se strategickým plánováním a řízením inovací, technologické skauting a výzkumné pracovníky, analytiky z oblasti konkurenčního zpravodajství, vývojáře, investory i podnikatele. Zkrátka pro všechny, kteří potřebují mít přehled o klíčových technologických trendech ve svém oboru.

Připravte se na kurz, který transformuje způsob, jakým vnímáte technologickou budoucnost a naučí vás, jak z ní vytěžit maximum pro vaši organizaci.

 

Lektoři

Zde naleznete informace o lektorech

 

Workshop TECH 360: Komplexní řešení pro technologické zpravodajství

Modul 1: Základy Technology Intelligence (TI)

 • Definice a procesy TI
 • Identifikace klíčových otázek k monitoringu
 • Využití patentových databází a technických zdrojů
 • Etická a právní stránka TI

Modul 2: Pokročilé nástroje TI

 • Automatizované nástroje pro monitoring, sběr a analýzu dat
 • Technika konkurenčních technologických porcí (Tech Mining)
 • Trendy a roadmapping pro předvídání technologických změn
 • Metody vizualizace a prezentace TI zjištění

Modul 3: TI v praxi

 • Případové studie z různých odvětví
 • Workshop – Aplikace TI procesu na konkrétní příklady
 • Vývoj strategie řízení technologických rizik a příležitostí
 • Implementace TI do procesů inovací a R&D

Modul 4: TI pro strategické plánování

 • Začlenění technologických trendů do dlouhodobé podnikové strategie
 • Identifikace klíčových technologických kompetencí pro budování konkurenční výhody
 • Řízení technologického portfolia a alokace zdrojů (make vs. buy rozhodnutí)
 • Tvorba technologických roadmap a scénářů pro modelování budoucího vývoje
 • Nastavení procesů pro kontinuální zpětnou vazbu a přizpůsobování strategie

Modul 5: Správa a sdílení znalostí

 • Nástroje pro ukládání, třídění a sdílení technologických zpráv v organizaci
 • Zřízení centralizované TI znalostní báze pro přístup všech relevantních týmů
 • Pravidla pro klasifikaci citlivých technologických informací
 • Zavedení best practices pro TI reporting a prezentace
 • Měření efektivity TI aktivit a reportování přínosů managementu

Modul 6: Competitive Intelligence pro otevřené inovace

 • Vyhledávání externích zdrojů technologických inovací (startupy, univerzity, crowdsourcing)
 • Tech-scouting pro identifikaci potenciálních partnerů
 • Due diligence technologických uchazečů o spolupráci
 • Ochrana duševního vlastnictví při otevřených inovacích
 • Tvorba platformy pro kontinuální externí spolupráci na technologickém vývoji

Zjistěte vše o tomto workshopu včetně cenové nabídky v nezávazné konzultaci