CI Essentials: Expertní techniky pro analýzu a využití dat v Competitive Intelligence

Základní informace

CI Essentials je workshop zaměřený na práci s daty a informacemi speciálně navržený pro manažery, podnikové stratégy a profesionály, kteří se chtějí vybavit nejnovějšími dovednostmi v oblasti Competitive Intelligence.

V tomto intenzivním programu se naučíte, jak efektivně sbírat, analyzovat a aplikovat informace o konkurenci, trhu a zákaznících, aby vaše rozhodování bylo informovanější a vaše strategie účinnější. Od základů konkurenční analýzy až po pokročilé techniky získávání dat, tento kurz pokrývá vše potřebné pro zvýšení vaší konkurenční výhody, ale zároveň pro přípravu na nenadálé změny na trhu.

CI Essentials vás vybaví nástroji pro odhalení skrytých příležitostí a rizik na trhu. Připojte se k nám a získejte náskok před konkurencí díky Competitive Intelligence.

Co se naučíte?

Na tomto kurzu se zaměříme na praktické dovednosti a nástroje, které vám umožní:

  • Identifikovat klíčová témata (Key Intelligence Topics) pro sledování konkurence.

  • Formulovat konkrétní otázky (Key Intelligence Questions), na které chcete najít odpovědi.

  • Efektivně sbírat a analyzovat data o konkurenci.

  • Vytvářet alertní systémy pro sledování změn v konkurenčním prostředí.

  • Prezentovat výsledky CI v rámci vaší organizace.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je vhodný pro členy představenstev, ředitele, manažery, analytiky, obchodníky a ty, pro které externí data a informace a jejich analýza znamenají klíčovou součást strategického průzkumu konkurence. Připravte se na interaktivní přednášky, praktická cvičení a možnost individuální konzultace s našimi lektory.

Lektoři

Zde naleznete informace o lektorech

Workshop CI Essentials

Modul 1: Úvod do Competitive Intelligence

 • Definice a význam CI pro organizace včetně přínosů pro strategické plánování a konkurenceschopnost.
 • Etické aspekty CI – hranice mezi legálním sběrem informací a průmyslovou špionáží.
 • Představení CI procesu a cyklu zpracování informací o konkurenci.

Modul 2: Identifikace klíčových témat a otázek

 • Určení strategických cílů a oblastí zájmu organizace v kontextu konkurenčního prostředí.
 • Vymezení klíčových zpravodajských témat (KITs) – co potřebujeme sledovat.
 • Formulace klíčových zpravodajských otázek (KIQs) vztahujících se ke KITs.
 • Praktické případové studie na identifikaci KITs a KIQs z různých odvětví.

Modul 3: Sběr konkurenčních informací

 • Přehled primárních a sekundárních zdrojů informací o konkurenci.
 • Monitoring online zdrojů – webové stránky, sociální sítě, diskusní fóra atd.
 • Využití komerčních databází, zpráv a odvětvových analýz.
 • Představení nástrojů pro efektivní sběr, organizaci a sdílení informací.

Modul 4: Analýza konkurenčních dat

 • Techniky zpracování a organizace sesbíraných dat pro snadnou analýzu.
 • Kvalitativní analýzy – hloubkový rozbor konkurence, produktů, marketingu atd.
 • Identifikace trendů, vzorců a souvislostí v datech o konkurenci.
 • Nástroje pro business intelligence podporující analýzu velkých dat.
 • Příprava zpravodajských produktů reportujících výsledky analýz.

Modul 5: Tvorba konkurenční strategie

 • Gap analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb.
 • Metody předvídání a modelování budoucího chování konkurentů.
 • Identifikace klíčových hrozeb a příležitostí na trhu na základě CI.
 • Návrh protiopatření a obranných strategií proti konkurenčním hrozbám.
 • Vytvoření akčních plánů pro implementaci konkurenční strategie.

Modul 6: Komunikace a sdílení CI

 • Efektivní techniky reportingu a prezentace konkurenčních zjištění.
 • Vizualizace dat pro srozumitelnou komunikaci složitých zjištění.
 • Vyprávění příběhů (storytelling) pro sdělení klíčových poznatků a jejich dopadu.
 • Nastavení procesů a postupů pro CI v rámci organizace.
 • Aspekty etiky a compliance při zpracování citlivých informací.
 • Tipy pro řízení CI týmů a koordinaci projektů.

Každý modul bude obsahovat přednášky s příklady, workshopy, skupinové diskuze a reálné případové studie. Účastníci si v závěru kurzu prakticky vyzkouší celý CI proces od definice požadavků přes sběr dat, analýzu až po prezentaci výsledků.

Zjistěte vše o tomto workshopu včetně cenové nabídky v nezávazné konzultaci