OSINT & Due Diligence

OSINT jako kritická součást procesů due diligence

Vztah mezi Open Source Intelligence  (OSINT) a due diligence je těsný a oba pojmy se často používají společně v různých oblastech, jako je finance, právo, podnikání a bezpečnost. Integrace OSINT do procesů due diligence zlepšuje kvalitu a rozsah shromážděných informací, což vede k informovanějšímu rozhodování.

Co je OSINT?

OSINT se vztahuje k procesu sběru a analýzy informací z veřejně dostupných zdrojů pro účely zpravodajství. Tyto zdroje mohou zahrnovat internet, média, veřejné vládní zprávy, profesionální a akademické publikace a další veřejně přístupná data. OSINT se používá v různých sektorech pro bezpečnostní posouzení, analýzu trhu, analýzu konkurence a další.

Co je due diligence?

Due diligence je komplexní posouzení podniku nebo jednotlivce před podpisem smlouvy nebo jednáním s určitým standardem péče. Může zahrnovat finanční audity, právní prověření a další výzkumné činnosti, jejichž cílem je snížení rizik spojených s obchodními transakcemi, investicemi, partnerstvími a dalšími dohodami. Due diligence je klíčová při ověřování faktů, zajištění souladu se zákony a předpisy a při informovaném rozhodování.

Aktuálnost

Schopnost rychle přistupovat k informacím a analyzovat veřejně dostupné informace znamená, že OSINT může poskytovat aktuální vhledy, které jsou klíčové pro rychlé rozhodování vyžadované v procesech due diligence.

Vztah OSINT a due diligence

osint

Širší škála informací

Techniky OSINT zlepšují due diligence tím, že poskytují širší škálu informací z veřejně dostupných zdrojů. To může zahrnovat informace o finančním zdraví společnosti, právním stavu, tržní reputaci, dodržování předpisů a další, které nemusí být snadno dostupné prostřednictvím tradičních metod due diligence.

Řízení rizik

OSINT pomáhá identifikovat potenciální rizika a závazky, které nemusí být během procesu due diligence zveřejněny. Shromažďováním informací z široké škály zdrojů organizace mohou odhalit skryté problémy, jako jsou právní problémy, finanční nestabilita nebo poškození reputace spojené s prověřovanou entitou.

Nákladová efektivita

Využívání veřejně dostupných informací prostřednictvím OSINT a validovaných výsledků posiluje relevanci due diligence. Identifikací klíčových informací již v rané fázi mohou společnosti ochránit a pomoci se vyhnout vynakládání zdrojů na vysoce rizikové nebo nevhodné příležitosti.

Globální dosah

Nástroje a techniky OSINT umožňují shromažďování zpravodajských informací ze zdrojů po celém světě, což je neocenitelným aktivem pro procesy due diligence v mezinárodních obchodních transakcích. Umožňuje společnostem posoudit mezinárodní partnery, investice nebo tržní podmínky bez potřeby fyzické přítomnosti v těchto lokalitách.

Nevíte, jaký potenciál skrývají data & informace
pro vaši firmu, či organizaci??

Domluvte si úvodní nezávaznou on-line konzultaci