Patent Intelligence

patent intelligence

Cesta k ochraně vašich nápadů začíná u dat a informací

Ve světě, kde se každý den rodí tisíce nápadů, stojí na počátku každé velké změny odvážný krok jednotlivce nebo týmu, kteří se nebojí myslet jinak.
V dnešní rychle se vyvíjející a vysoce konkurenční době je klíčové rozumět patentové krajině ve vašem oboru. Naše služby jsou navrženy tak, aby vám poskytly hluboké porozumění a strategické vhledy, které vám pomohou chránit vaše inovace a zároveň identifikovat nové příležitosti pro růst
a rozvoj vašeho podnikání. Co víc, pomůžeme vám analyzovat i aktivity vašich konkurentů.

Patentová krajina

Nabízíme komplexní analýzu patentové krajiny, která vám poskytne ucelený pohled na patentovou aktivitu ve vašem oboru. Tato služba vám umožní identifikovat klíčové hráče, trendy v technologickém vývoji a potenciální oblasti pro inovace.

Monitoring

Monitoring patentů potřebujete pro průběžném informováni o nejnovějších patentových přihláškách a udělených patentech, které jsou relevantní pro vaše podnikání. Tato služba vám umožní rychle reagovat na nové technologie a potenciální konkurenty.

Analýza patentové čistoty

Patentová čistota, známá také jako Freedom-to-Operate (FTO) analýza, je procesem určení, zda lze určitý produkt, proces nebo služba realizovat bez porušení platných patentových práv třetích stran. Tato analýza je kritická pro minimalizaci rizika patentových sporů při uvedení nového produktu na trh.

Typy patentových rešerší

Rešerše na stav techniky

Rešerše na stav techniky poskytují široký přehled o aktuálním stavu technologie v určitém odvětví nebo oblasti výzkumu. Cílem je identifikovat existující řešení, technologie, výrobky nebo procesy, které jsou veřejně dostupné.

Rešerše na novost

Rešerše na novost se zaměřuje na zjištění, zda je vynález nový v porovnání s veřejně dostupnými informacemi před datem podání patentové přihlášky.

Rešerše na patentovatelnost

Rešerše na patentovatelnost je komplexnější než rešerše na novost a zaměřuje se na určení, zda vynález splňuje všechny požadavky pro udělení patentu, včetně novosti, inventivního stupně a průmyslové aplikovatelnosti.

Rešerše patentové rodiny

Rešerše patentové rodiny je specifický typ rešerše, který se zaměřuje na identifikaci a analýzu všech patentů a patentových přihlášek spojených s konkrétním vynálezem nebo vynálezcem, které byly podány nebo uděleny v různých jurisdikcích po celém světě.

Nevíte, jaký potenciál skrývají data & informace
pro vaši firmu, či organizaci??

Domluvte si úvodní nezávaznou on-line konzultaci