NASZE USŁUGI

Wywiad konkurencyjny

Śledzenie działań konkurencji, trendów rynkowych, potencjalnych czynników ryzyka oraz inne usługi w zakresie WK. Skupiamy się na następujących zagadnieniach wywiadu technicznego: 1) Planowanie strategiczne działalności badawczo-rozwojowej; 2) Wczesne ostrzeganie techniczne (Early Technical Warnings); 3) Monitorowanie głównych uczestników rynku; 4) Komercjalizacja. Oferujemy metodologię projektowania służącą wdrożeniu procesów wywiadu konkurencyjnego w Twojej firmie lub instytucji. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej to nie jedyna korzyść, jaką gwarantują opracowane przez nas metody. Specjalny cykl wykładów pozwoli Ci odkryć najbardziej wartościowy, chociaż ukryty, kapitał intelektualny – skrywaną wiedzę Twoich pracowników.

Specjalistyczne warsztaty

Nasi wykładowcy to eksperci w zakresie informatyki stosowanej i wywiadu. Oferujemy profesjonalne i jedyne w swoim rodzaju programy szkoleniowe dla różnorodnych obszarów działalności. Stworzyliśmy szczególną strukturę prowadzonych zajęć, która nie bazuje na podejściu tradycyjnym i konwencjonalnym. Oczywistym jest, że istotne dane i informacje odgrywają obecnie w społeczeństwie rolę większą niż kiedykolwiek wcześniej, dlatego chcielibyśmy dostarczyć Ci wiedzę, pozwalającą wyprzedzać nie tylko konkurencję.

Informacje ze źródeł ogólnodostępnych

Źródła ogólnodostępne zapewniają znaczące możliwości poszukiwania i analizowania informacji, stanowiąc istotny składnik cyklu wywiadowczego. Według specjalistów, powinniśmy być w stanie pozyskiwać z nich aż 90% potrzebnych informacji. Źródła te są jednak ukryte i można do nich dotrzeć tylko z wykorzystaniem specjalnych metod poszukiwawczych – nauczymy Cię, jak to robić.

Wsparcie informacyjne dla firm i klasterów innowacyjnych

Innowacyjność i rozwój związane są nie tylko z opracowywaniem nowatorskich technologii i zdobywaniem nowych rynków, lecz zależą od posiadania istotnych danych i informacji. Informacje i rozwiązania dostarczane działowi innowacyjno-badawczemu Twojej firmy muszą być dobrane precyzyjnie, zależnie od potrzeb i zawsze aktualne.

Metody wykorzystywania głębokiego internetu

Jedną z naszych kluczowych usług jest dostarczanie zaawansowanych metod wyszukiwania informacji w środowisku „głębokiego internetu”. Z nami nauczysz się przeszukiwać ukryte i trudnodostępne źródła danych, poznasz specjalne techniki i taktykę wyszukiwania, pozwalające uniknąć przeładowania zasobem informacji, a co więcej, będziesz mógł wykorzystać tę wiedzę w odniesieniu do technicznych sygnałów informacyjnych i stworzyć swój własny system wczesnego ostrzegania.

Usługi w zakresie informacji na temat własności intelektualnej

Patenty, znaki handlowe, wzory użytkowe oraz inne rodzaje własności intelektualnej stanowią bardzo pożądaną w środowisku techniczno-biznesowym kategorię danych. Pomożemy Ci określić i zindywidualizować Twoją strategię badawczo-rozwojową, dzięki której uzyskasz istotną przewagę konkurencyjną. Twoim pracownikom badawczym i innowatorom pokazujemy, jak postępować ze źródłami informacji stanowiących własność intelektualną i jak z nich korzystać w procesie odpowiedzialnego podejmowania decyzji i działalności innowacyjnej.

WYBRANE REFERENCJE