CI Essentials je kurz pro získání konkurenčního náskoku speciálně navržený pro manažery, podnikové stratégy a profesionály, kteří se chtějí vybavit nejnovějšími dovednostmi v oblasti Competitive Intelligence. V tomto intenzivním programu se naučíte, jak efektivně sbírat, analyzovat a aplikovat informace o konkurenci, trhu a zákaznících, aby vaše rozhodování bylo informovanější a vaše strategie účinnější. Od základů konkurenční analýzy až po pokročilé techniky získávání dat, tento kurz pokrývá vše potřebné pro zvýšení vaší konkurenční výhody. S průvodcem skutečnými případovými studiemi a interaktivními cvičeními budete schopni přenést teoretické znalosti přímo do praxe. CI Essentials vás vybaví nástroji pro odhalení skrytých příležitostí a rizik na trhu. Připojte se k nám a získejte náskok před konkurencí díky Competitive Intelligence.

Co se naučíte?

Na tomto kurzu se zaměříme na praktické dovednosti a nástroje, které vám umožní:

 • Identifikovat klíčová témata (Key Intelligence Topics) pro sledování konkurence.
 • Formulovat konkrétní otázky (Key Intelligence Questions), na které chcete najít odpovědi.
 • Efektivně sbírat a analyzovat data o konkurenci.
 • Vytvářet alertní systémy pro sledování změn v konkurenčním prostředí.
 • Prezentovat výsledky CI v rámci vaší organizace.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je vhodný pro členy představenstev, ředitele, manažery, analytiky, obchodníky a ty, pro které externí data a informace a jejich analýza znamenají klíčovou součást strategického průzkumu konkurence. Připravte se na interaktivní přednášky, praktická cvičení a možnost individuální konzultace s našimi lektory.

Struktura kurzu CI Essentials

Modul 1: Úvod do Competitive Intelligence

 • Definice a význam CI pro organizace včetně přínosů pro strategické plánování a konkurenceschopnost.
 • Etické aspekty CI – hranice mezi legálním sběrem informací a průmyslovou špionáží.
 • Představení CI procesu a cyklu zpracování informací o konkurenci.

Modul 2: Identifikace klíčových témat a otázek

 • Určení strategických cílů a oblastí zájmu organizace v kontextu konkurenčního prostředí.
 • Vymezení klíčových zpravodajských témat (KITs) – co potřebujeme sledovat.
 • Formulace klíčových zpravodajských otázek (KIQs) vztahujících se ke KITs.
 • Praktické případové studie na identifikaci KITs a KIQs z různých odvětví.

Modul 3: Sběr konkurenčních informací

 • Přehled primárních a sekundárních zdrojů informací o konkurenci.
 • Monitoring online zdrojů – webové stránky, sociální sítě, diskusní fóra atd.
 • Využití komerčních databází, zpráv a odvětvových analýz.
 • Představení nástrojů pro efektivní sběr, organizaci a sdílení informací.

Modul 4: Analýza konkurenčních dat

 • Techniky zpracování a organizace sesbíraných dat pro snadnou analýzu.
 • Kvalitativní analýzy – hloubkový rozbor konkurence, produktů, marketingu atd.
 • Identifikace trendů, vzorců a souvislostí v datech o konkurenci.
 • Nástroje zpravodajských produktů reportujících výsledky analýz.

Modul 5: Tvorba konkurenční strategie

 • Gap analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb.
 • Metody předvídání a modelování budoucího chování konkurentů.
 • Identifikace klíčových hrozeb a příležitostí na trhu na základě CI.
 • Návrh protiopatření a obranných strategií proti konkurenčním hrozbám.
 • Strategie pro využití a implementaci CI.

Organizační informace

Kurz “CI Essentials” se zaměřuje na praktické dovednosti v oblasti Competitive Intelligence a probíhá přímo ve vaší firmě, kde účastníci využívají svých vlastních počítačů a pracují na budování vlastní poznatkové báze a implementaci doporučených nástrojů.

Lektoři

Zde naleznete informace o lektorech