Proč čtou studenti méně e-knihy?

Poměrně zajímavý článek týkající se nižší obliby elektronických knih u studentů přináší časopis Insights: the UKSG journal od autorky Caroline Myrberg. Ta se snažila syntézou informací z dostupných studií zjistit příčiny tohoto jevu, které lze určit. Shrnula je do těchto bodů. E-knihy: způsobují oční napětí. rozptylují pozornost a studenti nemají přehled o právě čteném obsahu. mají nevhodné…