Tezaurus: silný nástroj pro tvorbu dotazu

Pokud zahajujete přípravu na rešerši v konkrétní oblasti, je vhodné se poohlédnout, zda není možné čerpat klíčová slova také z nějakého oborového (tematického) řízeného slovníku, který mapuje danou specifickou oblast. Tezaurus vám rozhodně proces získávání dokumentů zkvalitní. A jak nám pomůže, když analyzujeme oblast bezpečnostních pásů třeba ve vozidlech?