26. 4. 2022

#6 důvodů, proč je OSINT kriticky důležitý české úřady. Akreditovaný program Ministerstvem vnitra České republiky

Open-source Intelligence patří k zásadním oblastem práce s veřejně dostupnými datovými a informačními zdroji. Skrývá se v nich řada typů informací, které úřady potřebují pro svou denní práci (reporty, kontakty, články, studie, příspěvky na sociálních médiích, analytickými materiály a mnohé další). Zároveň však OSINT rozvíjí schopnost pracovat s informačními přehlcením, nacházet relevantní a podnětné informace rychle a efektivně. Zúčastněte se akreditovaných školení MV ČR.

Připravili jsme pět termínů v krajských městech (registrace zde):
Karlovy Vary 28. – 29. dubna 2022 – registrace ukončena
České Budějovice 12. – 13. května 2022
Brno 26. – 27. května 2022
Ostrava 9. – 10. června 2022
Praha 30. června – 1. července 2022

A jaké je oněch šest důvodů, proč OSINT patří mezi klíčový znalostní potenciál českých úřadů?

Důvod #1

Hledáte kontakty, reporty, detaily o firmách, sledujete konkrétní témata na sociálních sítích? Je toho přepříliš, co člověk musí sledovat. OSINT nicméně podporuje rozvoj schopnosti nacházet a absorbovat pouze relevantní informace, ověřovat je a využít.

Důvod #2

Investigativní úkoly a mnohé další informační problémy přicházejí dnes ve zrychleném sledu. Úředníci dnes potřebují rychle nacházet relevantní dokumenty a využít je pro podporu své činnosti. Může se jednat o podporu krizového řízení, obrany státu, nebo potřebu informací při vytváření studií, analýz a reportů. Čas a kvalita dat a informací rozhodují. Tyto procesy OSINT významně podporuje.

Důvod #3

Data a informace nás obklopují a většina je nestrukturovaná. Velmi nesnadno se hledají vazby mezi informacemi. OSINT snižuje rizika práce s irelevantními informace, resp. dezinformace. Naopak podporuje proces učení a rozvoj kritického myšlení.

OSINT je intenzivní dvoudenní vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR

Důvod #4

Máte-li představu o úrovni svého soukromí, chcete určitě podpořit svou informační bezpečnost. Open-source Intelligence nabízí řadu nástrojů a přístupů, jak si analyzovat svou digitální stopu, ale i digitální stopu vaší instituce. Všudypřítomné dokumenty obsahující e-mailové adresy, telefonní čísla, fyzické adresy a další jsou běžně se vyskytující jev v rámci web

Důvod #5

Tato problematika vám ukáže, co je pod povrchem webu a nasměruje vás na významné a hodnotné informační zdroje prakticky z jakéhokoli oboru, na který si vzpomenete. Jsou to přitom veřejně dostupné zdroje. Dozvíte se ale také o problému zvaný darkweb.

Důvod #6

OSINT jako celoživotní vzdělávání. Jakmile ho jednou zakusíte, čeká vás pestrá, silně intelektuální jízda světem znalostí, informací a dat.

Chcete poznat, co je OSINT reálně? Ministerstvo vnitra ČR akreditovalo vzdělávací dvoudenní program pro samosprávní úředníky. Více informací na oficiálních stránkách Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s. https://tajemnici.cz/open-source-intelligence-osint-akreditovany-vzdelavaci-program-mv-cr-organizator-information-factor-s-r-o/d-7952 včetně registrační linku. Nebo můžete rovnou na registrační formulář tudy: https://tinyurl.com/osint-registrace

Těšíme se na vás v Českých Budějovicích, Brně, Ostravě, nebo Praze. Pokud byste měli zájem zorganizovat OSINT školení přímo u vás na úřadě, prosím pošlete nám požadavky na osint @ informationfactor.com. Po jejich vyhodnocení bychom vás kontaktovali. Děkujeme.