#6 důvodů, proč je OSINT kriticky důležitý české úřady. Akreditovaný program Ministerstvem vnitra České republiky

Open-source Intelligence patří k zásadním oblastem práce s veřejně dostupnými datovými a informačními zdroji. Skrývá se v nich řada typů informací, které úřady potřebují pro svou denní práci (reporty, kontakty, články, studie, příspěvky na sociálních médiích, analytickými materiály a mnohé další). Zároveň však OSINT rozvíjí schopnost pracovat s informačními přehlcením, nacházet relevantní a podnětné informace rychle a efektivně. Zúčastněte…