jan_cerny

Jan Černý

"Možná si říkáte, že nemá smysl sledovat konkurenci. Já tvrdím, že se to musí dělat kontinuálně. Dat a informací na to máme hodně."

O Honzovi

Information Factor založil v roce 2019 a soustřeďuje se zde na Competitive Intelligence (CI), Technology Intelligence (TECHINT) a Open Source Intelligence (OSINT). Umožňuje tak firmám efektivně sledovat konkurenční dynamiku a využívat rozsáhlé informační zdroje pro získávání výhod na trhu. V praktickém pojetí se věnuje analýze patentových databází, prozkoumávání nepatentové literatury, ověřování ochranných známek a řešení komplexních informačních výzev v oblasti duševního vlastnictví. V rámci OSINT posléze firmám pomáhá zejména s due diligence.
 

Absolvoval doktorský program Aplikovaná informatika na FIS VŠE, kde se v současnosti věnuje výzkumým aktivitám, ale také pedagogické činnosti. Je také absolventem Informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Své rozsáhlé zkušenosti čerpá nejen z akademického světa, ale i z praktického působení v inovačních start-upech zaměřených na výzkum, a to v kosmetickém průmyslu, e-commerce a digitálním vydavatelství. Spolupracoval i v rámci státního sektoru, kde se věnoval řešení datových a informačních výzev na ministerských úrovních.

 
 

 

 

Oblasti

Competitive Intelligence
Technology Intelligence (patentová data, data o ochranných známkách, šedá literatura)
OSINT
Digitální a informační gramotnost ve školách