IMG_3571cb

Milan Listík

Právo je sytém a jako takový má svá pravidla. Bez jejich znalostí se ve světě businessu neobejdete. Vždy je lepší problémům předcházet, než je pak s obtížemi a nákladně řešit.

O Milanovi

O právo se zajímal už jako kluk. Po studiích a více než 10ti leté praxi v předních českých a zahraničních advokátních kancelářích založil Milan před 5ti lety vlastní mladou a dynamickou kancelář, v níž se pojí zkušenost a moderní dynamické pojetí tzv. nové advokacie – LISTIK LEGAL. Milan poskytuje odborné právní poradenství se zaměřením zejména na obchodní a občanské právo, korporátní právo (právo společností), právo duševního vlastnictví, právo hospodářské soutěže, distribuční právo, ale též právní poradenství v rámci běžného práva občanského, práva rodinného, práva pracovního nebo práva na ochranu spotřebitelů. Klíčovým atributem poradenství je aplikace vlastních zkušeností nabytých z praxe a osobní orientace na klíčové otázky dle potřeb klienta. Plynulá a bezproblémová komunikace kromě češtiny ještě ve dvou světových jazycích (francouzštině a angličtině) je tak samozřejmostí. Vedle toho disponuje širokou škálou kontaktů na profesionály v různých zemích Západní Evropy a regionu Střední a Východní Evropy, s nimiž udržuje pravidelný kontakt a jejichž právní služby umí pro své klienty zajistit a koordinovat.

Absolvoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy, magisterské i doktorské studium, a dále dva magisterské programy – Master 1 z oboru Mezinárodní právo a evropské právo a Master 2 v oboru Evropské obchodní právo, na pařížské Sorbonně. Své zkušenosti předává jak v rámci přednáškové činnosti na akademické půdě, v rámci kolokvií (konferencí, seminářích) národních i mezinárodních
asociací, tak pro vybrané skupiny zaměstnanců národních i nadnárodních společností, ale i v rámci pro bono aktivit, např. pro základní a střední školy.

Během své praxe poskytoval právní služby jak velkým nadnárodním konglomerátům v oblasti  automobilového průmyslu, módy, farmaceutického průmyslu, e-commerce atd., ale též předním českým společnostem jakož i začínajícím start-upům, které se postupem času vypracovaly na přední hráče českého a evropského trhu.

Pro společnost Information Factor působí jako odborný konzultant v rámci procesů patent intelligence a due diligence, a dále jako lektor v kurzech týkající se práv duševního vlastnictví a obchodního práva.

Oblasti

Obchodní a občanské právo
Právo duševního vlastnictví
Právo hospodářské soutěže
Distribuční právo